Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powstał na bazie Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie. Zgodnie z Ustawą, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Wprowadzona ustawa ujednolica i porządkuje funkcjonowanie doradztwa jako instytucji, nie wprowadza natomiast zmian w zakresie pracy i funkcjonowania doradców. Doradcy terenowi pracują na dotychczasowych zasadach, siedziby oddziałów w terenie również nie ulegają zmianie.

Osrodek_Barzkowice

Innowacje w rolnictwie, Proecofarm to nazwa projektu podpisanej w dniu 10.03.2020 umowy konsorcjum przez ZODR w Barzkowicach w ramach wsparcia innowacyjnych rozwiązań poprzez działanie "Współpraca" oraz sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Liderem projektu jest rolnik-hodowca z województwa Lubuskiego Piotr Żakowski, parterami projektu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolnik-hodowca Marcin Majewski, Przedsiębiorstwo Vivende do. z o.o. oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

AlgaSol umowa konsorcjum podpisana przez ZODR w Barzkowicach w ramach wsparcia innowacyjnych rozwiązań poprzez działanie "Współpraca" oraz sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)