Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

    Działalność kadry badawczo-dydaktycznej Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii skupia się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką odnawialną. Prowadzimy badania z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania nośników energetycznych przyjaznych środowisku. Możliwe jest to dzięki wyposażeniu naszych laboratoriów w najnowocześniejszą aparaturę. W ciągu zaledwie 3-4 lat wyposażyliśmy sale laboratoryjne w najnowocześniejszą, czasami wręcz unikatową w skali kraju infrastrukturę dydaktyczną, która umożliwia wyjście naprzeciw nowym, niekiedy mało znanym na świecie technologiom z zakresu OZE – powiedział prof. Adam Koniuszy.

Urządzenia te wykorzystywane są również w dydaktyce, przede wszystkich w kształceniu studentów na kierunku OZE. W programie tych studiów położono znaczny nacisk na ćwiczenia praktyczne. Wykorzystujemy na nich m.in. układy kogeneracyjne wyposażone w ogniwo paliwowe, elektrownię słoneczno-wiatrową z magazynem energii, komorę do fermentacji metanowej, instalację PV z systemem nadążnym, hybrydową instalację do produkcji biomasy mikroglonów przeznaczonych na cele energetyczne.

Prof. A. Koniuszy przy stanowisku dynamometrycznym

Stanowiska te zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić zdalną kontrolę i sterowanie parametrami pracy zainstalowanych tam urządzeń. Zajęcia mogą być więc prowadzone w systemie online z wykorzystaniem sieci informatycznej. Praca wybranych instalacji prezentowana jest na bieżąco na wielkoformatowym ekranie zlokalizowanym w holu budynku dydaktycznego oraz jest dostępna nie tylko z komputerów stacjonarnych, ale także smartfonów, tabletów - tłumaczy prof. Małgorzata Hawrot-Paw, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.

Prof. M. Hawrot-Paw przy instalacji do produkcji biomasy mikroglonów, które w jednostce wykorzystywane są do wytwarzania biopaliw zaawansowanych, ale mogą też być z powodzeniem stosowane jako cenne dodatki do żywności i pasz, jako bionawozy czy biostymulatory.

    Nasza Katedra jest również pomysłodawcą i wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje kursy energetyczne kończące się egzaminem państwowym. W tym roku po raz pierwszy odbyło się wręczenie certyfikatów uprawniających do montażu instalacji elektrycznych do 1 kV, dzięki czemu nasi absolwenci wyposażeni będą w dodatkowe kompetencje.
Aktualność naszych działań została doceniona przez ekspertów VI edycji konkursu i programu akredytacji kierunków studiów "Studia z przyszłością", w której kierunek odnawialne źródła energii został uznany za przyszłościowy i otrzymał certyfikowany znak jakości. Celem konkursu jest promocja kierunków, które prowadzone są według nowoczesnych programów kształcenia oraz dobrze odpowiadają na potrzeby absolwentów związane z rynkiem pracy. Uzyskany przez nas znak jakości jest potwierdzeniem nie tylko wysokiego poziomu nauczania, ale również zachętą dla absolwentów szkół średnich do podjęcia studiów na naszym wydziale. Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć kierunek, który cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów – powiedział prof. Adam Koniuszy, kierownik Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.