Działanie 2.3.6 parp

logotyp_projektu
Informujemy, że firma Vivende Sp. z o.o. realizuje projekt pt. System mechaniczno-elektroniczny do zarządzania ulem pszczelim w ramach podziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem Projektu jest System mechaniczno-elektroniczny do zarządzania ulem pszczelim. W ulu będą sztuczen ramki umożliwiające usuwanie miodu bez wyjmowania ramki z ula, przy czym sztuczna ramka składa się z komórek heksagonalnych i jest zbudowana z czterech części, z których dwie są ruchome względem siebie. Ruchome części są wykonane z metalu (miedzi) i są odsuwane o ścian wewnętrznych ramki powodując wypływ miodu z komórek. Do ścian zewnętrznych w części środkowej są przymocowane noże wraz szczotką do odsklepiania miodu. Cały system wspomagany jest silnikiem oraz system do zarządzania informatycznym. Wyniki projektu wykorzystane będą w sprzedaży firmy: innowacyjne ule, system do zbierania danych, badania naukowe i publikacje, doradztwo w zakresie hodowli pszczół w orpaciu o nowoczesne technologie.

Budżet Operacji:

Budżet całkowity: 225 437,00 zł

Kwota pomocy : 225 437,00 zł

Działanie M16 Współpraca

logotyp_projektu
Informujemy, że firma Vivende Sp. z o.o. realizuje projekt pt.Pozyskiwanie najwyższej jakości wołowiny kulinarnej w oparciu o zywienie pastwiskowe bydła sterowane za pomocą systemu IoT

Doskonałej jakości wołowinę kulinarną pozyskuje się w warunkach żywienia pastwiskowego. Do tego celu predysponowane jest młode bydło opasowe, a przede wszystkim technologia krów mamek, od których odsadki stanowią cenny surowiec rzeźny lub mogą być dalej opasane do uzyskania większej masy. Opas ekstensywny bydła może obejmować zarówno byki lub jałówki, jak i wolce, których mięso jest traktowane jako lepsze jakościowo, zaś same zwierzęta są lepiej predysponowane do efektywnego wykorzystania pasz objętościowych. Stosowanie w żywieniu bydła mięsnego runi pastwiskowej posiada bardzo korzystny wpływ na jakość mięsa. W odróżnieniu od żywienia bydła kiszonkami i paszami treściwymi, w mięsie pozyskanym od zwierząt wypasanych na pastwisku stwierdza się zwiększoną zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, składników o właściwościach antyoksydacyjnych (CLA cis9 trans11, Iso-C15:0, β-karoten, witaminy z grupy B i inne), a także składników mineralnych, m.in. żelaza i cynku. W wielu krajach Europy i świata konsumenci poszukują tego typu wołowiny jako prozdrowotnego produktu spożywczego („green beef”). Ten aspekt, jak i dobrostan zwierząt, przemawiają za większym wykorzystaniem pastwisk w chowie zwierząt, co stało się jednym z priorytetów w polityce rolnej Unii Europejskiej. Pastwisko dostarcza paszy naturalnej, wartościowej oraz dostosowanej do fizjologii trawienia przeżuwaczy. Zorganizowanie efektywnego żywienia pastwiskowego bydła mięsnego nie jest jednak łatwe. Wymaga wiedzy i nakładów materiałowych. Aktualne trendy w użytkowaniu pastwisk polegają na aplikacji innowacyjnych narzędzi wspomagających decyzje, głównie poprzez sterowanie wypasem za pomocą systemu IoT (Internetu rzeczy). Jego kluczowym elementem jest stosowanie wirtualnych ogrodzeń pastwisk. Poprzez technologię GPS i montowane na szyjach zwierząt odbiorniki sygnału fal możliwe jest sterowanie stadem dla lepszego planowania i organizacji wypasu.

Budżet Operacji:

Budżet całkowity: 1 635 147,36 zł

Kwota pomocy: 1 262 822,00 zł

UNDP - Let's Bee

logotyp_projektuProjekt Let’s Bee (wdrożenie nowych rodzajów uli z platformą transportową, która pozwala zminimalizować nakład pracy pszczelarzy i zmaksymalizować pozyskiwanie miodu) realizowany jest przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

The project Let’s Bee (Integration of new types of beehives with the transportation platform which allows to minimize beekeeper workload and maximize honey harvesting) is implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) through the Polish Challenge Fund, with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

logotyp_bee

Więcej informacji znajdziesz na: https://polishchallengefund.org/